Η αθλητική φυσικοθεραπεία δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες αθλητές. Αν αθλείστε σε συστηματικό επίπεδο, το πιο πιθανό είναι να  έρθετε αντιμέτωποι με κάποια αθλητική κάκωση. Οι κακώσεις αυτές  μπορεί να προέρχονται από κακή τεχνική, ακατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό ή ακόμα πιο συχνά από μυϊκή καταπόνηση λόγω υπέρχρησης.  

Στόχος μας είναι με την αποκατάσταση να επιστρέψετε στην αθλητική σας δραστηριότητα όσο το δυνατόν συντομότερα γιατί γνωρίζουμε πως η άθληση για σας αποτελεί τρόπο ζωής. Αυτό για να επιτευχθεί , πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κάκωση όσο το δυνατόν πιο άμεσα ώστε να αποφευχθεί η κάκωση να γίνει χρόνια. αλλά και συνδυαστικά να κατανοήσουμε και να αλλάξουμε συγκεκριμένες  Επίσης δίνουμε έμφαση στην διόρθωση λανθασμένων αθλητικών συνηθειών ώστε να προληφθούν τυχόν άλλες μελλοντικές κακώσεις.

Η στοχευόμενη θεραπεία με ραδιοσυχνότητες συνδυαζόμενη από τεχνικές χειροπρακτικής και κινησιοθεραπείας, αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο για την καταπολέμηση του πόνου, την επούλωση των τραυματισμένων ιστών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας.