Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς ή αλλιώς manual therapy αποτελεί μια συμπληρωματική ή εναλλακτική, εξειδικευμένη φυσιοθεραπευτική τεχνική για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών και μη καταστάσεων, μέσα από μία ποικιλία τεχνικών κινητοποίησης σπονδυλικών ή περιφερικών αρθρώσεων ή ακόμα και του νευρικού ιστού. Η τεχνική αυτή επικεντρώνεται περισσότερο στο αίτιο της δυσλειτουργίας του ασθενή παρά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων αυτής . Με βάση πάντα το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς εφαρμόζονται εξατομικευμένες τεχνικές κινητοποίησης (Mulligan, Kalteborn) που ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη πάθηση.

Οι τεχνικές manual therapy αποδεδειγμένα επιστημονικά συμβάλλουν στην αναλγησία , στην αύξηση τους εύρους κινήσεων των αρθρώσεων , βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα ασθενών με διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα όπως οσφυαλγίες , αυχεναλγίες, κ.α. Αυτά τα οφέλη επιτυγχάνονται με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων νευροφυσιολογικών μηχανισμών στο ανθρώπινο σώμα και συμβάλλουν στο μέγιστο θεραπευτικό όφελος του ασθενή.