Η χρήση της ηλεκτροθεραπείας ανάλογα το τύπο του επιλεγόμενου προγράμματος ( μορφή των ρευμάτων ,συχνότητας, έντασης) που εφαρμόζεται προκαλεί αναλγησία ,βελτιώνει την αιματική κυκλοφορία στην πάσχουσα περιοχή , προκαλεί χαλάρωση των μυϊκών σπασμών, επιβραδύνει την μυϊκή ατροφία, συμβάλλει στην μυϊκή επανεκπαίδευση μέσω του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού και βελτιώνει την νευρομυϊκή δυσλειτουργία.