Η μέθοδος Kinesiotaping ενισχύει τους μηχανισμούς αυτοθεραπείας του σώματος και ταυτόχρονα σταθεροποιεί τους μύες και τις αρθρώσεις χωρίς να περιορίζει το εύρος της κίνησης.  Αυτό επιτυγχάνεται με την πληθώρα διαφορετικών τρόπων εφαρμογής   με βάση την κατεύθυνση αλλά και την εφαρμοζόμενή τάση της ταινίας.. Με την στόχευση διαφορετικών μηχανουποδοχέων  του σωματοαισθητικού συστήματος, η ταινία ανακουφίζει απο τον πόνο και προωθεί την λεμφική παροχέτευση μειώνοντας το οίδημα που προέρχεται από την φλεγμονή της κάκωσης. Η ταινία kinesio είναι ασφαλής, δεν περιέχει κάποια φαρμακευτική ουσία και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία για την θεραπεία ενός εύρους ορθοπεδικών, νευρομυϊκών, νευρολογικών και άλλων παθήσεων. Μπορεί να συνδυαστεί με πλήθος άλλες τεχνικές και μεθόδους και είναι αποτελεσματική σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης ενός τραυματισμού καθώς και σαν προληπτικό μέσο αποφυγής τραυματισμών.