Ο βελονισμός είναι μια αρχαία θεραπευτική μέθοδος. Η τοποθέτηση ειδικών λεπτών βελόνων είναι εντελώς ανώδυνη και αποτελεί μια μέθοδος η οποία όταν εφαρμόζεται από εξειδικευμένους θεραπευτές έχει άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα. Η δράση τους στηρίζεται στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων σημείων του σώματος  τα οποία διαφέρουν ανάλογα την πάθηση και προκαλούν στον οργανισμό ορισμένες θεραπευτικές αντιδράσεις (μυοχαλάρωση, αναλγησία μέσω της έκλυσης συγκεκριμένων ουσιών κ.α. )