Η μέθοδος Schroth ιδρύθηκε από την Katharina Schroth Klinik το 1921 στη Γερμανία και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες θεραπευτές σε διάφορες χώρες. Η μέθοδος αυτή είναι μια φυσιοθεραπευτική προσέγγιση συντηρητικής αντιμετώπισης της σκολίωσης και επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και στην επιμήκυνση των μυών της σπονδυλικής στήλης που έχουν επηρεαστεί από αυτή την παραμόρφωση. Οι τεχνικές Scroth έχουν ως επίκεντρο την στροφική αναπνοή (rotational breathing) και με βάση αυτό δίνεται έμφαση στην αυτοδιόρθωση της σκολιωτικής θέσης του ασθενή.

Οι αναπνευστικές ασκήσεις και η αυτοδιόρθωση του ασθενή γίνονται σε τρισδιάστατο επίπεδο. Η αυτοδιόρθωση συνήθως επιτυγχάνεται με την χρήση ενός καθρέφτη ώστε ο ασθενής να παρατηρεί τις πιεσμένες (παραμορφωμένες ) περιοχές του σώματος του οι οποίες είναι αυτές που θα επιμηκυνθούν ή θα διαταθούν. Αυτό αποτελεί και το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου γιατί η σκολίωση δεν είναι μια απλή παραμόρφωση σε έναν άξονα αλλά η παραμόρφωση είναι σε ένα τρισδιάστατο άξονα και για αυτό τον λόγο η αντιμετώπιση της είναι ιδιαίτερα απαιτητική .
Σε σκολιώσεις 25°-40° προτείνεται ένας συνδυασμός φυσιοθεραπευτικών ασκήσεων με την παράλληλη εφαρμογή του κηδεμόνα.. Τέλος σε σκολιώσεις άνω των 45 ° και σε περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής προσέγγισης υπάρχει ένδειξη χειρουργικής επέμβασης (σπονδυλοδεσια κ.α.) .

Η γενική οδηγία από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) είναι πως σκολιώσεις κάτω των 25° να αντιμετωπίζονται μόνο με Ειδικές Φυσιοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE). Η μέθοδος Schroth είναι ένα τύπος τέτοιων ασκήσεων και είναι πλέον η πιο ευρέως διαδεδομένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος για την συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης.

Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην βελτίωση της στάσης στην μείωση της γωνίας Cobb(ακτινολογικό εύρημα) και στην ανακούφιση από τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Ο βασικός στόχος είναι η εκμάθηση του ασθενούς να ακολουθεί ένα πρόγραμμα ασκήσεων στην καθημερινότητα του ώστε να διαχειριστεί την πάθηση του και να αποφύγει την χειρουργική επέμβαση ως μέθοδος αντιμετώπισης.

Επιπλέον, η Scrhroth περιλαμβάνει και ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις για ασθενείς με κύφωση. Οι γενικότεροι θεραπευτικοί στόχοι παραμένουν ίδιοι όμως οι ασκήσεις διαφέρουν με αυτές της σκολίωσης γιατί η διόρθωση της στάσης επιτυγχάνεται με αναπνευστικές ασκήσεις εμβαθύνοντας στην έκπτυξη του θώρακα και στην μυϊκή ενεργοποίηση με σκοπό την επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης.