Η μάλαξη χρησιμοποιείται σαν θεραπευτική μέθοδος όταν εφαρμόζεται  από επαγγελματίες υγείας οι όποιοι χρησιμοποιούν επιστημονικά αποδεδειγμένους  χειρισμούς ,οι όποιοι επιφέρουν μυϊκή χάλαση και κατ’ επέκταση αναλγησία. Η εξειδίκευση των χειρισμών είναι αυτοί που διακρίνουν την μάλαξη σε διάφορα είδη όπως: την μυοχαλαρωτική, την αθλητική, την μυοπεριτονιακή (deep tissue), την λειτουργική και την λεμφική.

H μυοχαλαρωτική μάλαξη  ανακουφίζει από συμπτώματα μυϊκής κόπωσης ενεργοποιώντας τη φυσική διαδικασία επούλωσης και αποκατάστασης του μυοσκελετικού συστήματος. Αυτού του είδους η μάλαξη επιφέρει  περαιτέρω χαλάρωση μέσα από την ευεργετική της επίδραση στη ψυχολογία του ασθενούς το όποιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης του.

Η αθλητική μάλαξη είναι μία μορφή δυναμικής μυοχαλαρωτικής μάλαξης που απευθύνεται σε αθλητές οι όποιοι δέχονται καθημερινές επαναλαμβανόμενες φορτίσεις λόγω αθλητικής δραστηριότητας.. Η μάλαξη αυτού του είδους στοχεύει στην μείωση της μυϊκής κόπωσης , στην πρόληψη τραυματισμών και στην προετοιμασία για την επαναφορά στην αθλητική τους δραστηριότητα με τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Η μυοπεριτονιακή μάλαξη είναι μια μορφής μάλαξης η οποία επικεντρώνεται στην απελευθέρωση της περιτονίας η οποία έχει επηρεαστεί από οξείε ς ή ακόμα περισσότερο από χρονιές κακώσεις. Η εφαρμογή χειρισμών και ειδικών πιέσεων σε σημεία πυροδότησης πόνου ( trigger points)  προσφέρουν ανακούφιση από μυϊκούς σπασμούς , αυξάνει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και αποκαθιστά την μυοπεριτονιακή ισορροπία των ιστών του σώματος.

Η λειτουργική μάλαξη συνδυάζει την εφαρμογή των χειρισμών της μάλαξης με την παθητική κινητοποίηση των αρθρώσεων. Εφαρμόζεται ιδανικά σε μυοσκελετικές παθήσεις καθώς κινητοποιεί όλους τους ιστούς που εμπλέκονται στην κίνηση και βελτιώνουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων σε συνδυασμό με την αναλγησία της μάλαξης.

Η λεμφική μάλαξη αφορά ασθενείς με λεμφοιδηματικές παθήσεις και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αποσυμφορητικής τους θεραπείας. Με ειδικούς  ήπιους χειρισμούς συγκεκριμένης  κατεύθυνσης η μάλαξη αυτού του είδους στοχεύει στην ανακατεύθυνση του λεμφικού υγρού από τα λεμφαγγεία -φραγμού  προς λεμφαγγεία –διόδους αποστράγγισης. Η λεμφική παροχέτευση εφαρμόζεται σε οιδηματώδες περιοχές με στόχο την ανακούφιση τους από το οίδημα και τη βελτίωση της αιματικής κυκλοφορίας.

Η επιλογή του είδους της μάλαξης και των χειρισμών, αλλά και ο συνδυασμός τους εξαρτάται από τον εκάστοτε θεραπευτικό σκοπό και τις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενή.