Συμμετοχή στο 16ο Διεθνές Συμπόσιο Phillip Zorab για την Σκολίωση