Κηδεμόνας ή άσκηση? Ένα λανθασμένο ερώτημα.

Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα από ασθενείς ή γονείς, ‘’μπορώ να κάνω άσκηση και να γλυτώσω τον κηδεμόνα;’’

Πρέπει να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο ότι και ο κηδεμόνας και η άσκηση είναι δύο συντηρητικές προσεγγίσεις που δεν ανταγωνίζονται η μια την άλλη. Λέγοντας άσκηση αναφερόμαστε πάντα στις PSSE (Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις Σκολίωσης) και στα ‘’σχολεία’’ που τις αντιπροσωπεύουν. (πχ SEAS, Schroth κλπ) καθώς η μη εξειδικευμένη άσκηση δεν μπορεί να βοηθήσει.

                                                                                        Κηδεμόνας DDB by ScoliosisSLC

 

Το αν μια Ιδιοπαθής Σκολίωση ή Κύφωση χρήζει κηδεμόνα είναι μια απόφαση που πάρετε με τον γιατρό σας. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος της παραμόρφωσης, τα περιθώρια σκελετικής ανάπτυξης που υπάρχουν, τις πιθανότητες να προχωρήσει περαιτέρω η παραμόρφωση κλπ.

Ο πρώτος στόχος που έχει η συντηρητική αντιμετώπιση είναι να εμποδίσει την περαιτέρω αύξηση της σκελετικής παραμόρφωσης και να αποφευχθεί η χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις Σκολίωσης μπορούν να δοθούν με διαφορετική συχνότητα και όγκο σε όλες τις φάσεις της αντιμετώπισης μιας παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης.

Μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις που το παιδί δεν χρήζει κηδεμόνα.

Μπορούν να γίνουν παράλληλα με την χρήση κηδεμόνα. Σε έρευνα των Negrini και συνεργατών (2014) προκύπτει ως συμπέρασμα ότι το γκρουπ που συνδύασε κηδεμόνα και Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις Σκολίωσης είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην μείωση της σκελετικής παραμόρφωσης σε σχέση με το γκρουπ που δεν έκανε άσκηση.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132192/pdf/1471-2474-15-263.pdf

Σε άλλη μελέτη των Zaina και συνεργατών (2009)  προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις Σκολίωσης βοήθησαν στο να διατηρηθεί η διόρθωση που επετεύχθη από την χρήση του κηδεμόνα.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2672077/pdf/1748-7161-4-8.pdf

 

Συμπέρασμα. Οι PSSE (Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις Σκολίωσης) δεν ανταγωνίζεται ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν την χρήση κηδεμόνα εφόσον αυτός έχει κριθεί απαραίτητος. Αντίθετα μπορούν να μεγιστοποιήσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα του κηδεμόνα αλλά και να αποτελέσουν μέθοδο αντιμετώπισης όταν ο κηδεμόνας δεν είναι  αναγκαίος. Αναζητήστε εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.

Οι συνεργάτες μας είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι στις μεθόδους SEAS & Schroth