Διόρθωση εντός κηδεμόνα – in brace correction

Μια πραγματικά εντυπωσιακή διόρθωση εντός κηδεμόνα στον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του.

H  σκολίωση  μετρήθηκε στις 30 μοίρες Cobb και ακολουθείται συντηρητική αντιμετώπιση με τον 3D Scoliosis Brace by ScoliosisSLC και Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις Σκολίωσης (PSSE) από την ομάδα του Schroth Greece.  

 

In brace correction with Scoliosis Brace by ScoliosisSLC